MŒrten Medbo

L–ABC

 

24 nov– 16 dec 2007

vernissage lšrdag 24 nov kl 12–16

 

 

VŠlkomna till MŒrten Medbos utstŠllning L–ABC, en fšrkortning som stŒr fšr livsavgšrande insatser, ett fšrsta-hjŠlpen-program fšr brandmŠn.

MŒrtens konstnŠrliga arbete prŠglas av ett intensivt sškande och experimenterande med material och tekniker, under senare Œr i en medvetet anti-estetisk hŒllning.  Han arbetar i Sverige, pŒ Gotland och i Tjeckien, Ajeto, dŒ med glas. I mars nŠsta Œr pŒbšrjar han ett Arts/ Industry Program pŒ John Michael Kohler Arts Center i Wisconsin, USA, en stipendievistelse pŒ tio veckor.

MŒrten har stŠllt ut i galleriet vid ett flertal tillfŠllen och han Šr ocksŒ en av tio deltagare i VOICES– Contemporary Ceramic Art from Sweden som turnerar i Europa och USA 2006–10, i Svenska institutets regi.

 

L–ABC

ÓI mer Šn tio Œr har jag arbetat som deltidsbrandman i KrŠklingbo pŒ Gotland. Ett yrke som pŒverkat mig pŒ mŒnga olika plan och som nu Šven tar plats i mitt konstnŠrliga skapande. En deltidsbrandman Šr anstŠlld av sin kommun och svarar fšr rŠddningstjŠnsten dŠr det inte finns heltidsbrandmŠn. Vi švar regelbundet och fŒr en grundutbildning i regi av RŠddningsverket. VŒr hšgsta prioritet Šr att rŠdda liv. Det kan handla om olyckor av olika slag eller rent medicinska larm, sk IVPA-larm. Arbetet som deltidsbrandman handlar bokstavligen om liv och dšd. Det handlar ocksŒ om tur och otur, om hopp och fšrtvivlan, om fšrmŒga eller brist pŒ fšrmŒga. OfrŒnkomligen fŒr man i sin yrkesutšvning brottas med en kŠnsla av otillrŠcklighet. Mycket hopp knyts till oss, hopp som inte alltid kan infrias. UtstŠllningen kretsar kring dessa hšgst allmŠngiltiga och existentiella begrepp skildrade ur en deltidsbrandmans perspektiv.

 

Av detta arbete har jag gjort en iscensŠttning med smŒ nallar i stengods. Nallarna gjuts och omarbetas individuellt. StŒende Šr de ca 20 cm hšga. De har en brunsvart «keramisk pŠls«, fingrar, šgon och sina egna specifika kroppsstŠllningar och kŠnslouttryck. NŒgra av dem har haft otur och drabbats av olycka, andra Šr mindre otursdrabbade och ser som sin uppgift att hjŠlpa och fšrsška rŠdda sina olycksbršder. Tillsammans skapar figurerna ett antal scener och tablŒer med namn som Stor skadeplats, Psykosocialt stšd, ArtŠrblšdning, Debriefing osv.

Scenerierna har ett kŠnslomŠssigt fokus men Šr ocksŒ konkreta skildringar av brandmannens fšrsta-hjŠlpen-insatser. I L–ABC stŒr L fšr livsfarligt lŠge, A fšr andning, B fšr blšdning och C fšr chock och bokstavsfšljden motsvarar prioritetsordningen vid insatser.Ó

 

 

Pressbilder

Foto: MŒrten Medbo

 

ArtŠrblšdning

Livsfarligt lŠge

Blšdning

Fritt intervall

 

 

 

www.medbo.com

www.galleriingermolin.se